Ιστοσελίδα υπό κατασκευή

Περισσότερα στο Ιστολόγιο του σχολείου στο σύνδεσμο:

Ιστολόγιο ΓΕ.Λ. Ευρωπού

Ιστοσελίδα του σχολείου με Ιστορικά και Πολιτιστικά θέματα

xryso stefani 4os-ai.-300x196

Ιστορική - Πολιτιστική Ιστοσελίδα

 

Επιλογή πρακτορείου για την 4ήμερη Εκδρομή της Β΄ Λυκείου στην Κέρκυρα στις 19-22/4/2018, Δείτε το απόσπασμα του πρακτικού επιλογής.

Έγινε η επιλογή του πρακτορείου APOLLO TRAVEL. 

Ημερομηνία ανάρτησης 6/2/2018 ημέρα Τρίτη, 11:00 π.μ.

Προθεσμία Ενστάσεων έως 9-2-2018 και ώρα 11:π.μ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ